nguchn-mbgiangsinh
f1m-giamgia
f1m-giamgia

f6-title

f6-img1
f6-img2
f6-img3
f6-img4
f6-img4

f4-title

f4-title
f4-title
f4-title

LƯU Ý: mỗi người một cơ địa tích mỡ nên thời gian ly giải và đào thải mỡ thừa cũng khác nhau số cân và số cm giảm cũng khác nhau.

f4-title

f1-title-form